Just nu erbjuder vi gratis konsultation, ring 08-989000 eller boka här.
*Gäller ej konsultation hos plastikkirurg.

Just nu erbjuder vi gratis konsultation, du når oss på 08-989000 eller info@thefaculty.com. Detta erbjudande gäller inte konsultation hos plastikkirurg.

Syfte

Denna policy har upprättats för att vi ska ge en säker behandling samt värna om din integritet. Policyn utgår från EU’s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) och är till för att förtydliga hur vi arbetar för att skydda din integritet och dina rättigheter. I policyn framgår hur Beauty Through Science Stockholm AB, organisationsnummer 559375-8047, ” The Faculty”, Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm, inhämtar, använder och lagrar dina personuppgifter samt hur du som kund kan komma i kontakt med oss vid frågor om hanteringen av dina personuppgifter.

Bakgrund

Dina personuppgifter behandlas av oss när vi ingår avtal om The Faculty’s tjänster; såsom bokning via hemsida, bokning via telefon, köp av tjänster, hälsodeklaration, patientsamtycke och journalföring.

Dina personuppgifter behandlas vidare av oss för att uppfylla lagkrav, såsom Patientjournallagen (upp till 10 års lagring) och bokföringslagen (7 års lagring).

Dina uppgifter kan även komma att behandlas i marknadsföringssyfte där vi strävar att ge dig bra information om våra pågående erbjudanden, events, uppföljning och information.

Vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna samt att inte behandla fler uppgifter än nödvändigt för ändamålet vid varje tillfälle.

Vilka personuppgifter samlas in och behandlas av The Faculty

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Patient ID i journalsystem
 • Ekonomisk information för genförda transaktioner för behandlingar
 • Hälsoinformation som medicinsk historia inklusive sjukdomar, medicinsk bedömning, allergier och/eller överkänslighet för ämnen eller läkemedel, pågående medicinering.
 • Uppgifter om utförda och planerade behandlingar.
 • Fotografier
 • Signerade behandlingssamtycken och patientinformation
 • Bokningshistorik med tid och datum
 • Framtida bokningar med tid och datum

Dessa personuppgifter samlas in baserat på rättslig grund; patientdatalagen och patientsäkerhetslagen och ekonomisk information baserat på bokföringslagen.

Uppgifterna lagras i enlighet med gällande lagstiftning ovan, och i övrigt inte lägre tid än vad som är nödvändigt.

Varför behandlas personuppgifterna

 • För att kunna ge dig som kund rätt och säker medicinsk behandling som dokumenteras enligt gällande lagstiftning.
 • För att kunna kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.
 • För att kunna kommunicera med dig som kund och göra utskick avseende events, nyheter och andra erbjudanden.

Rätt till information, tillbakadragande av samtycke, rättelse eller radering

 • Du har rätt att begära att få information om vår behandling av dina personuppgifter, begäran skickas till privacy@thefaculty.com. Utdrag skickas rekommenderat till din folkbokföringsadress.
 • Du har rätt att när som dra tillbaka ditt samtycke om att få mailutskick, detta gör du genom att avregistrera dig via länken i informationsmailet du mottagit.
 • Om du anser att vi har felaktiga personuppgifter om dig, kontakta oss på privacy@thefaculty.com för rättelse. Observera att vi inte tar ansvar för felaktiga personuppgifter som beror att du ej informerat oss om uppdaterade personuppgifter och inkommit med ändring men uppdaterar så klart dessa när du gör oss uppmärksam på detta.
 • Du har rätt att begära att vi raderar uppgifter om dig som baserar sig på ett samtycke som du återkallat, om behandlingen endast sker för direkt marknadsföring, eller om patientuppgifterna inte längre används för det ändamål de samlades in för. Kontakta oss då på privacy@thefaculty.com med orsak till radering och vilka uppgifter detta rör.

Trygg hantering av dina uppgifter

 • Vi har utarbetat rutiner för att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt sätt.
 • Alla medarbetare på The Faculty har signerat en Sekretess- och Tystnadspliktspolicy, och utgångspunkten är alltid att endast de medarbetare som är direktinvolverade i din bokning, klinikbesök och behandling hanterar dina personuppgifter.

Cookies

 • När du besöker vår webbplats kan vi komma att skicka, och lagra en cookie på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. Denna cookie möjliggör att webbplatsen eller webbservern kan samla och spara specifik, men begränsad, information från webbläsaren om hur du använder den och förbättrar din användarupplevelse.
 • Vi kan även komma att samla information om din IP-adress, operativsystem, vilken sökmotor du använder för statistiska och administrativa ändamål.
 • Informationen som vi inhämtar genom ditt besök på vår hemsida är generellt anonymiserad och kan inte härledas till en specifik person.

Personuppgifter till tredje part

 • Om The Faculty tar hjälp av annan aktör för att behandla dina personuppgifter för vår räkning så ingås ett personuppgiftsbiträdesavtal denne, detta för att säkerställa korrekt och säker hantering av dina uppgifter. Detta rör sig i sådana fall om leverantörer och samarbetspartners till The Faculty.
 • Överföring av personuppgifter kan även ske till andra personuppgiftsansvariga så som myndigheter, banker, kreditkortsföretag, banktjänsteleverantörer, försäkringsbolag, regioner inom allmänna vården och apotek. När detta sker så är det det aktuella företaget eller myndigheten som är ansvariga för behandling av personuppgifter och deras personuppgiftspolicy gäller.

Kontakta oss

Beauty Through Science Stockholm AB
Organisationsnummer: 559375-8047
Klinik: The Faculty
Adress: Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm
E-mail: privacy@thefaculty.com

Skicka inte känsliga personuppgifter per e-mail.

Upprättad 2023-05-09